בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופט חגי ברנר: סיווג לצרכי ארנונה של עסק המספק שירותי תוכנה

בית המשפט המחוזי בתל אביב, שופט חגי ברנר:

סיווג לצרכי ארנונה של עסק המספק שירותי תוכנה