חיפוש פסקי דין לפי מספר הליך

מנוע החיפוש מאפשר לחפש פסקי דין לפי מספר הליךסוג הליך מספר הליך

מספר תיק ישן יש להזין כ: תא 012345/01
מספר תיק חדש יש להזין כ: תא 012345-01-01